Budowa Wymiennika

Gruntowy wymiennik ciepła (GWC) PROVENT-GEO powinien być usadowiony powyżej najwyższego poziomu wód gruntowych. Minimalna głębokość wykopu wynosi ok 0,7m . W przypadku wysokich wód gruntowych możliwe jest wyniesienie wymiennika powyżej rzędnej terenu (nasyp, taras).

budowa wymiennika

Podsypka żwirowo piaskowa

Podsypka żwirowo-piaskowa:
usypana w grubości ok. 5 cm na rodzimym podłożu z płukanego żwiru o granulacji ok. 10-20mm i zagęszczona płukanym piaskiem

Płytowy GWC

Płytowy GWC:
układany jest bezpośrednio na podsypce. Przyłącze okrągłe łączy GWC z wentylowanym obiektem. Układane ze spadkiem w kierunku wymiennika.

Izolacja

Izolacja:
jako izolację stosuje się styropian w postaci płyt o grubości łącznej min.12 cm. Umożliwia ona wyniesienie izoterm 8-10 stopni ( z głębokości 8 m) do płyt wymiennika. Układana jest z min 1,5 metrowym naddatkiem poza obrys wymiennika, z wyraĽnym spadkiem ułatwiającym odprowadzenie wody. Folia izolacyjna zabezpiecza wymiennik przed woda opadową. Ułożona bezpośrednio na styropianie.

Czerpia Gruntowa

Czerpnia gruntowa:
Wykonana jest z blachy nierdzewnej i zabezpieczona przed przedostawaniem się gryzoni do wnętrza wymiennika. Zaopatrzona w łatwy do samodzielnej wymiany filtr klasy EU4.

Rura drenarska (opcja):stosowana w przypadku dużych powierzchni wymiennika oraz gruntów mało przepuszczalnych w celu łatwiejszego odprowadzenia wód opadowych.

COLOR-SYSTEM ul. Malownicza 88, 42-271 Częstochowa tel: (0-34) 365 90 75 oraz (+48) 602 188 466